Selasa, 3 November 2009

Pendidikan Alam Sekitar


Pendidikan Alam Sekitar merupakan satu bentuk Pendidikan :
mengenai alam
untuk alam
dan alam digunakan sebagai media pengajaran.
diambil kira dari perubahan persekitaran :
Pendidikan Alam Sekitar merupakan satu bentuk tindakan yang
praktikal untuk menyediakan ruang
kesedaran peritindakan kita terhadap alam sekitar.
Eco Kid merupakan sebuah syarikat yang berorientasikan kepada pendidikan : mengambil pendekatan bahawa Pendidikan mengenai Alam harus dilebarkan kefahaman kepada masyarakat melalui proses pendidikan.

Tiada ulasan: